Цени

Цени на писмени преводиЦени на устни преводиЦени на легализация
Ценовият метод, който прилагаме в нашата работа за писмените преводи, е „Цена на страница”. Една страница от преведения материал, представлява 1800 знака с включени интервали. За пресмятане на обема страници на готовия текст, се използва опцията Word count в Word.
Дадените цени са ориентир за Вас, но е възможно спрямо спецификата на текста, големината на документа, формата на файла, срока за изпълнение, крайната цена да се различава от представената в таблицата по-долу. След като изпратите документа, координатор проекти ще подготви оферта за Вас с обща цена и срок на изпълнение.

Възможните срокове за извършване на превод са за нормална, бърза и експресна поръчка.

Обикновената поръчка обхваща превод до 12 преводни страници, за срок от 3 до 5 работни дни от възлагането на поръчката.

Бързата поръчка представлява превод  до 9 преводни страници, за 2 работни дни.

Експресната поръчка е до 5 преводни страници, в рамките на 1 работен ден, от потвърждаване на поръчката.

Важно е да знаете, че при изпращане на голям обем документи за превод, които се падат над 10 преводни страници превод за ден, поръчката е възможно да се раздели на двама или няколко преводачи. Това ни прави гъвкави и отговорни за кратките срокове, които имате за предаване на езиковите проекти.
Ако се изисква специално оформление на документа (форматиране спрямо оригинала, таблици, илюстрации, съкращения, ръкопис и др.), е възможно цената на услугата да се оскъпи.

Цените за устни преводи се изчисляват за час и за ден, в зависимост от особеностите на Вашето мероприятие. Ангажираността на преводача се заплаща, независимо дали се осъществява същински превод. Транспортът и нощувките също се таксуват допълнително, при пътуване в страната и чужбина (изключение правят събитията за град София). Минималният диапазон за поръчка е 1 час устен превод.

Двата основни вида устни преводи симултанен и консекутивен, сами по себе си изискват различен подход на ценообразуване. При консекутивния се извършва последователен превод, в който преводачът изчаква презентатора и за него не е необходима техника. В този случай ценообразуването се изчислява спрямо времето на провеждане на устния превод. При симултанния, задължително се използва техника. Той е превод в момента на говорене и за него се осигурява преводаческа кабина, слушалки, микрофони, тонколони.

Важно: при запитване за устен превод ни изпращайте повече информация за мястото, деня/дните на провеждането му, какви езици са обект на дискусията, вида на устния превод, колко преводача са Ви необходими. Поставете условията в началото, за да сме ефективни и гъвкави спрямо предпочитанията Ви.

Изискваме минимум 5 работни дни, преди събитието, да ни бъдат изпратите материали за подготовка на преводачите.
Очакваме Вашите проекти за устни преводи. Нашите специалисти активно ще комуникират с Вас, за блестящото им организиране и изпълнение.

Цените на легализацията на документи зависят от типа поръчка – бавна, бърза или експресна.
Бавна поръчка представлява легализация на документите във Външно министерство на Република България, за четири работни дни.
Бърза поръчка обхваща времевия отрязък от два работни дни.
Експресна легализация се извършва за един работен ден.

Преди да достигнем до вариантите за легализация на документи във Външно министерство на Република България, е необходимо да се направи анализ на Вашето запитване. Проверява се какъв е типът документ, от коя държава е издаден, за коя държава ще послужи. След това се преглеждат наличните заверки, печати, подписи. Има съществено значение при колко институции ще се подаде документът за обработка. Проследява се на колко езика е оригиналът, тъй като повечето езици предполагат повече заверки. При поставяне на нотариална заверка и Апостил, цените имат друго изражение.

Важно е да изпратите Вашите документи, за да получите професионална консултация и оферта за легализация. Колкото по-точна и подробна информация ни дадете за Вашите искания, толкова по-конкретни и изчерпателни ще бъдем ние.

ЦЕНИ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ Нормална поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Първа езикова група

Английски, немски, руски

12,50 лв/стр. за тип А ;

15 лв/стр. за тип Б

18 лв/стр. за тип А;

22 лв/стр. за тип Б

24 лв/стр. за тип А;

30 лв/стр. за тип Б

Втора езикова група

Гръцки, испански, италиански, македонски, сръбски, френски, чешки

15 лв/стр. за тип А ;

21 лв/стр. за тип Б

22 лв/стр. за тип А;

28 лв/стр. за тип Б

28 лв/стр. за тип А;

36 лв/стр. за тип Б

Трета езикова група

Албански, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, турски, украински, хърватски

25 лв/стр. за тип А ;

30 лв/стр. за тип Б

37 лв/стр. за тип А;

45 лв/стр. за тип Б

50 лв/стр. за тип А;

60 лв/стр. за тип Б

Четвърта езикова група

Арабски, грузински, датски, естонски, иврит, унгарски, фински, шведски, норвежки, китайски, корейски, латвийски, литовски, словенски, японски

по договаряне

Посочените цени са без включено ДДС. За да разберете крайната цена, следва да се начисли 20% ДДС.

Документи тип А са стандартни документи – акт за раждане, свидетелство за съдимост и други документи от общ характер. В тях не се използва специфична терминология (техническа, юридическа, медицинска и др.).

Документи тип Б са специализирани документи за различните индустрии. В тях се използва специфична терминология (техническа, юридическа, медицинска и др.).