Финансови преводи

финансови преводиElpida преводи предоставя възможност на търговски банки, небанкови  финансови институции, лизингови компании, здравно-осигурителни компании, държавни институции и агенции, счетоводни къщи, одиторски фирми, застрахователни компании, финансови учреждения, борси, да напредват в своята област, като се радват на подкрепа при преводите на специализирана финансова документация.

Тримесечните, годишните отчети, доклади, одити, анализи са неразделна част от дейността на всяка финансова фирма. С арсенал от специализирани многоезикови речници и професионални преводачи, Elpida преводи покрива всички изисквания за превод на финансови документи.

Търговските банки са основни участници на финансовия пазар и въздействат върху търсенето и предлагането на парично-кредитните ресурси. В България има много клонове на чуждестранни банки. Те се нуждаят от професионални езикови услуги и спазване на конфиденциалност. Elpida преводи гарантира поверителност на информацията за всеки клиент.

Небанковите финансови институции предлагат добра почва за придобиване на лични финанси. Elpida преводи може да съдейства за ефективно извършване на рекламни кампании и маркетингови инициативи, чрез преводи на брошури, презентации, рекламни материали.

Счетоводните къщи работят постоянно с първични и вторични счетоводни документи. Когато фирмите, които ги наемат са чуждестранни, често се налага да се правят преводи от/на различни езици. Elpida преводи е наясно, че много от счетоводните документи представляват еднаква бланка с различни данни на клиентите. При натрупване на база от подобни документи, Вашите проекти ще се таксуват като редакция, а не като превод. Това ще намали наполовина крайната сума на поръчката.

Работата на одиторските фирми се характеризира с дълги часове на работното място, кратки срокове за извършване на възложените задачи, постоянно обучение и преквалификация. Преводаческата ни фирма предлага освен бързи преводи и опция за експресна поръчка, което би могло да е от полза за одиторите. Можете да разчитате да получите своя проект точно навреме.