Юридически преводи


юридически преводиElpida преводи предлага преводи в сферата на търговското право, административното право, трудовото право, осигурителното право, данъчното право, правото на интелектуална собственост, екологичното право, финансовото право, международното право.  

Стиловата издържаност и терминологичното единство позволяват на правни кантори, юристи, правни отдели на банки, IT фирми и нотариуси да разчитат на качество и точност на превода.

Превеждаме следните юридически документи:

– Декларации, заявления, молби;  

– Протоколи;

– Пълномощни;

– Закони, наредби, кодекси, постановления, нормативни актове;

– Договори;

– Заповеди, възражения, съдебни решения, обвинителни актове;

– Нотариални актове;

– Лицензи;

– Патенти и търговски марки;

Документация за учредяване на дружество и др.

Голяма част от юридическите документи се налага да бъдат легализирани. Elpida преводи предлага целия пакет услуги по легализация и спестява времето на бизнес клиентите. Много често се изискват определени подписи, печати, заверки. Вие, като специалисти в дадената област, имате информация за спецификите и задължителните атрибути на един документ, но не винаги имате време да ги осигурите. Ние можем да направим това вместо Вас.

Когато ни изпращате юридически документи за превод и респективно за легализация, е много важно да ни предоставяте правилното изписване или транскрибиране на имена на лица и фирми. Това ще е ценно и за двете страни и ще повиши точността на превода. Ако не сте ни дали данните в началото, е възможно да направим корекция на текста, но това ще удължи срока на изпълнение на поръчката и би могло да наруши Вашия график по предаване на документа. Насреща сме за всякакви уточнения и насоки, за да отговорим максимално точно на изискванията Ви.