Медицински преводи

медицински преводи

Elpida преводи извършва специализирани медицински преводи. Документите в областта на фармацията и здравеопазването, имат специфична терминология и множество съкращения. В голяма част от тях се вписва и ръкописен текст, който не винаги е четлив. Оформлението им често е под формата на бланка, етикет. Екипът ни от специалисти познава характеристиките на този вид текст, при необходимост се консултира с лицето, издало документа, използва медицински речници и постоянно обновява знанията си в отговор на настъпващите промени в медицината. По този начин гарантираме „хирургическа прецизност” и „хипократова отговорност” на превода.

Медицински документи, които превеждаме:
– медицински статии, маркетингови документи в областта на фармацията;
– брошури за представяне на медицински продукти;
– опаковки, етикети, инструкции за употреба, листовки, продуктови ръководства;
– инструкции за безопасност, доклади за злополуки, информационни листове за безопасност, закони за предотвратяване на злополуки;
– амбулаторен лист, медицинско направление, рецептурна бланка, рецептурна книжка, направление за хоспитализация, имунизационен паспорт;
– медицинско свидетелство за работа, медицинско свидетелство за шофьорска книжка, медицинско свидетелство за граждански брак, болничен лист за временна нетрудоспособност;
– епикриза, лабораторни резултати, резултати от образно изследване, анамнеза, болничен доклад и др.

Какво да очаквате, когато изпратите запитане за превод на епикриза в Elpida преводи?

Важно е да знаете, че текстът на всяка епикриза се състои от 2-3 страници, но често те се равняват на 5-7 преводни страници (една преводна страница представлява 1800 знака с включени интервали).
Когато Ви изготвяме оферта, международно признатите показатели, изписани на латиница, не се таксуват. Те са еднакви навсякъде по света и не се нуждаят от превод.
Епикризите се възлагат на преводачи с медицинско образование с цел постигане на високо качество на превода. Гарантираме Ви професионално отношение и отговорност, които се превръщат в наша мисия.
Срокът, който даваме за превода на епикризи, е в съответствие със заетостта на нашите квалифицирани в превода на медицинските документи преводачи. Ако не можем да изпълним зададения от Вас превод в определен период от време, ние ще Ви предупредим още при изпращането на офертата.