Частни лица

chastni-klienti
Ежедневието ни поставя пред различни казуси. В света на езиковото многообразие не е необходимо сами да се справяте с предизвикателствата. Ние предлагаме професионални преводи на над 30 езика, за да имате до себе си един сигурен помощник.

Можем заедно да проследим най-често възлаганите документи за превод от физически лица. Те неизменно са свързани с начина ни на живот и етапа на развитие, на който се намираме. Такива документи са:

– Акт за раждане, акт за сключване на граждански брак, смъртен акт, удостоверение за идентичност на имена, удостоверение за идентичност на адрес;
– Диплома за завършено средно образование, диплома за завършване на висше образование, свидетелство за професионална квалификация, сертификат за владеене на чужд език, грамота;
– Декларация за самостоятелно пътуване на дете; декларация за пътуване на деца с придружител; пълномощно за паспорт на деца от един или двама родители, пълномощно от общ характер;
– Паспорт, лична карта, декларация за постоянно пребиваване в република България;
– Реферат, доклад, дипломна работи, учебник, научен труд, статия;
– Автобиография, мотивационно писмо, препоръка, молба за отпуск;
– Голям талон на МПС, Пълномощно за кола;
– Епикриза, рецептурна книжка, направление и др.

При пътуване в чужбина, кандидатстване в чуждестранен университет, започване на работа извън България, от Вас се изисква да предоставите легализирани документи. Легализацията се извършва от Министерство на външните работи на Република България. Не е достатъчно единствено да се направи официален превод. МВнР има определени изисквания за оформяне на документите. Ние спазваме техните условия и предлагаме услугата по легализация, за да Ви спестим време. Особено важно е да знаете, че не всеки специалист има право да превежда документи за легализация, а единствено одобрените от МВнР заклети преводачи.

Ако Ви предстои постъпване за лечение в чуждестранна болница, ние сме на разположение да преведем необходимите документи по постъпване в болничното заведение, епикризите, както и набора от необходимите медицински документи.

В ерата на технологиите и иновациите, искаме да имате достъп до всяка информация и да общувате без граници. Предлагаме Ви устен превод по телефона или на място на над 30 езика.

Очакваме Вашите запитвания за превод, за да Ви консултираме професионално в езиковия свят. Можете да разгледате цените, които са предварителен ориентир за Вас. Но едва след като видим документа, можем да приложим оферта с обща цена на превода и срок на изпълнение. Ако имате допълнителни въпроси или инструкции, задайте ги. За нас качеството е приоритет, а за да го постигнем, първата стъпка е да Ви осигурим експертни съвети.