Легализация

Легализация на издадени документи от чужда държава

stamp1
За да бъдат признати от българските институции, издадените от друга държава документи следва да бъдат оформени по определен начин. От голямо значение е дали съответната държава има подписан Договор за правна помощ с България, или е страна по Хагската конвенция. За случаите, които не могат да се причислят към горните примери, се изисква документите да имат печат на съответното Външно министерство и на българското посолство.

Сключен договор за правна помощ

При сключен Договор за правна помощ не е необходимо на документите да има поставен Апостил, а само щемпел на оторизираното в договора ведомство. Българските институции признават издадения документ и той се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода от Нотариус.

Правна помощ имаме със следните държави:

 • АВСТРИЯ;
 • АЛЖИР;
 • АЗЕРБАЙДЖАН;
 • АРМЕНИЯ;
 • БЕЛАРУС;
 • ВИЕТНАМ;
 • ГРУЗИЯ;
 • ГЪРЦИЯ;
 • ИТАЛИЯ;
 • ЙЕМЕН;
 • КИПЪР;
 • КНДР;
 • КУБА;
 • КУВЕЙТ;
 • ЛИБИЯ;
 • МАКЕДОНИЯ;
 • МОНГОЛИЯ;
 • ПОЛША;
 • РУМЪНИЯ;
 • РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ;
 • СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА;
 • СЪРБИЯ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СЛОВЕНИЯ, ХЪРВАТСКА);
 • УЗБЕКИСТАН;
 • УКРАЙНА;
 • УНГАРИЯ;
 • ФРАНЦИЯ;
 • ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ.

Хагска конвенция

Документите, издадени от властите на чужда държава, страна по Хагската конвенция, трябва да бъдат оформени с Апостил. Следваща стъпка е да се направи превод на български език от оторизарана агенция за преводи от МВнР на Република България и да се завери превода от Нотариус.

Легализация на български документи за чужбина

Легализацията на български документи за чужбина е строго определена за различните видове документи. Тя отнема време и се характеризира с допълнителна заверка в различни министерства, служби и агенции. Ще дадем примери какви са първоначалните изисквания за най-търсените документи за легализация.

Легализация на дипломи

За да се легализират български дипломи за чужбина, е необходимо да занесете техните оригинали при нотариус. Прави им се нотариално заверен препис, който се подава в НАЦИД (Национален център за информация и документация), за поставяне на Апостил. Срокът е до пет работни дни от подаване на заявлението. В случай на необходимост от проверка в институцията, издала документа, срокът от пет работни дни започва да тече от датата на получаване на резултатите от проверката. След това може да се премине към легализация на документа в Консулски отдел на МВнР.

Важно е да се отбележи, че самата диплома и нейното приложение с оценки, са два отделни документа.

Акт за раждане

При легализация на акт за раждане се вади дубликат от общината с печат за удостоверяване на подписите и печатите. След това се подава за поставяне на Апостил в областните администрации в Република България. Удостоверен с Апостил се превежда на съответния език и се заверява подписа на преводача в сектор „Легализации и заверки” на МВнР.

Свидетелство за съдимост

За да се легализира Свидетелството за съдимост, трябва то да е издадено да послужи за определена страна. Задължително трябва да е носител на два подписа – обикновено се изисква да бъде положен от съдия или председател. Документът се подава в Министерство на правосъдието, за поставяне на Апостил и след това във Външно министерство на Република България.

Граждански брак

Легализацията на документа за граждански брак е много подобна на легализацията на Акта за раждане. Отново е необходимо да Ви издадат дубликат от общината, на който да присъства печат за удостоверяване на положените подписи и печати, както и да се прибавят Апостил в областните администрации и да се завери подписа на преводача в МВнР.

Удостоверение от Агенцията по вписванията

Една особеност при легализацията на Удостоверението от агенцията по вписванията е, че документът трябва да притежава правоъгълен печат на последната страница, който да удостоверява положените подписи и печати. Препоръчително е да го вземете сами в Агенция по вписванията в гр. София, „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20. След тази процедура документът се подава за двойни заверки в сектор „Легализации и заверки” на МВнР.

Пълномощно

При легализация на Пълномощно, упълномощаващото лице трябва да се подпише пред нотариус. Документът се подава в Министерство на правосъдието за срок от 4 работни дни. В този интервал от време се поставя Апостил, който е задължителен за преминаване към следващата стъпка по легализация във Външно министерство на Република България.

Други документи

Съществува голямо разнообразие от документи. Не всички от тях могат и е необходимо да се легализират. Екипът на Elpida преводи дава безплатна информация по всички въпроси, свързани с легализацията на документи, издадени от България или от чужда държава. Бихте могли да ни улесните, ако преди разговора ни с Вас ни изпратите приложен файл, за да имаме нагледна база за извършване на консултацията.