Писмени преводи

Stack of dictionaries isolated on white background

От практиката на преводаческите агенции се вижда, че най-голям дял заемат запитванията за писмени преводи. Както частните, така и бизнес клиентите се сблъскват с необходимостта да възложат на професионални агенции да преведат лични или корпоративни документи. Искаме малко по-подробно да опишем как протича работният процес в Elpida преводи и да Ви дадем препоръки за правилно отправяне на запитване за превод.

Препоръки за успешно отправяне на запитване!

Първото нещо, което се изисква от Вас, е да прикачите в текстови формат документа, който искате да бъде преведен. След това трябва да зададете параметрите на запитването – посочете от какъв на какъв език желаете превод, за какъв срок Ви е необходимо изпълнението на поръчката, уточнете правилното изписване на имена на фирми и частни лица, изпратете ни допълнителни инструкции. Ако разполагате с терминологичен речник и помощни материали, не се колебайте да ни ги предоставите. Те ще се ползват единствено за Вашите поръчки и ще се дадат на преводача, за да постигне уеднаквяване на термините във всеки един от документите.

Ако ни изпращате файлове с илюстрации, таблици, графики, диаграми, е необходимо да кажете дали желаете само превод на текста, или визуално оформление 1:1 спрямо оригинала. При поръчка на форматиране 1:1, времето за изпълнението й се увеличава в зависимост от сложността на оформлението.

Срокове за изпълнение на Вашия проект!

Сроковете за изпълнение са рамката на всеки проект. Тъй като осъзнаваме колко е важно времето на нашите клиенти, ние сме разработили оферта за нормална, бърза и експресна поръчка.

Нормалната поръчка включва превод до 12 преводни страници. Elpida преводи използва Метода на изходния (преведен) текст. Тук е моментът да направим уточнението, че една преводна страница е 1800 знака преведен текст с включени интервали.

Бързата поръчка обхваща от 6 до 9 страници в рамките на два работни дни. При нея цената се оскъпява с около 20 %.

Експресната поръчка е за текстове до 5 преводни страници на ден. За да успеем да Ви предоставим тази услуга, има два основни варианта. Преводачът да работи извънредно за Вашия проект или документът да бъде разделен между екип от преводачи. Разпределението се прави между специалисти, които имат близко ниво на специализация и еднакъв стил на писане. След получаване на крайния текст, наш редактор уеднаквява термините. При експресната поръчка цената е по договаряне. Начисляваме допълнителна стойност за поръчките изискващи извънреден, нощен труд или работа през почивните дни. При големи обеми препоръчваме да заявите обикновена поръчка. Това спомага за постигането на високо качество на превода, време за одобрение на текста и нанасяне на корекции при необходимост.