Устни преводи

Видове устни преводи, които предлагаме!

ustni

Симултанен превод

При този вид преводи, устният преводач работи в звукоизолирана кабина, която е специално пригодена за събитието. Ако е по-малко натоварването или по-кратко мероприятието, може един преводач да извърши услугата. Но обикновено се осигуряват един или повече негови колеги, с които се сменят през определени интервали. При изготвяне на оферта за симултанен превод, се включва и цена на техника, освен ако залата не е специално оборудвана. Техниката може да има следните компоненти – преводаческа кабина, комплект управляващо устройство, приемници, слушалки, безжични микрофони, озвучителна система и др. Монтажът и демонтажът се извършват от специалисти.

Устният преводач чува думите на презентатора в слушалките си и пресъздава почти веднага посланието на съоветния език. Участниците могат да настроят сами канала и да получат информацията, от която се нуждаят. Възможните езикови комбинации са многобройни.

При симултанен превод използваме само висококвалифицирани преводачи, които имат опит в извършването му. Те могат безпроблемно да си служат с осигурената техника и максимално добре да насочат вниманието си към плавното изпълнение на услугата.

Консекутивен превод

При Консекутивния превод не е необходимо осигуряването на звукоизолирана кабина. Преводачът присъства на мероприятието с другите участници, слуша внимателно говорещия, изчаква го да спре и тогава предава на друг език неговите думи. Този тип преводи е подходящ за неформални срещи, коктейли, бизнес обяди, изповядване на сделки пред нотариуси, пресконференции, обучения. За да е максимално ефективен консекутивният превод, е важно празентаторът да прави паузи, да се изразява ясно и при необходимост да изчака преводача или да повтори думите си. Когато мероприятието продължава цял ден, се осигуряват двама преводачи. Те се сменят на определени интервали, без това да да пречи на плавното осъществяване на превода.

Превод по телефона

Преводът по телефона е вид консекутивен превод. Препоръчително е клиентът да даде предварително въпросите си на преводача, за да не се плаща голяма такса за телефонния разговор. Частните лица се сблъскват с необходимостта от получаване на информация за организиране на екскурзии, поръчка на медикаменти или други продукти, започване на собствен бизнес. Фирмите имат още повече въпроси към бъдещи клиенти, партньори, подизпълнители. Има голямо значение с коя страна искате да се свържете заради часовата разлика. Хубаво е да знаете, че много агенции таксуват превод, равностоен на един час, дори и разговорът да не се осъществи. Затова проверете предварително работното време на лицето или фирмата, с които искате да комуникирате, за да сте доволни от резултата.